top of page

"İçimize Doğru”, bir öz'e yolculuk hikayesidir.

Köklerimizdeki bilgeliği ve onunla temas etme yollarımızı, düşüncelerimizin, hislerimizin ve hassasiyetimizin gücünü hatırlamaya ve hatırlatmaya niyet eder.

Karanlığıyla yüzleşmeye cesaret eden ve aydınlığının sorumluluğunu alan insanların öykülerinden izler taşır.

 

Bir meditasyon aracılığıyla yolculuğuna başlamış bu albüm, yolda tanıştıklarının hediyeleriyle, Orman’ın Ruhu’yla, toprak, ateş ve renklerden gelen mana ve ilhamlarla zenginleşti, derinleşti, demlendi. 


More >>

bottom of page