top of page

Disiplinlerarası üretimler yapan Öykü Aras, eserlerinde duygular, kendini keşif, kendiyle ve kendi dışındaki ile olan iletişim, mikrokosmos ve makrokosmosun özündeki benzerliklere odaklanır. Sanatın terapötik etkisiyle oldukça ilgilenen sanatçı, bu etkiyi üretimlerine de yansıtır ve böylece dünyasını oldukça gerçek ve samimi bir noktadan izleyiciye sunar. İzleyici ile bağlantı kurmayı ve onunla bu keşif alanının içinde dönüşmeyi hayal eder. Üretimlerinde ses, nefes, bedensel ve organik olanın mevcudiyetine önem verir. Rastlantısallığı, andaki büyüyü ve canlılığı korumaya gayret eder.


1992 yılında İstanbul'da doğan sanatçı Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra Fransa’daki Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne - Rennes'de lisans ve lisansüstü derecelerini ağırlıklı olarak heykel ve performans sanatı alanlarında tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok doğaçlama ses - vokal atölyelerine ve performans kamplarına katıldı, performanslar sergiledi.

Co-active Koçluk ve Dışavurumcu Sanatlarda Koçluk alanlarında eğitim alan sanatçı beden-zihin-ruh farkındalığını geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla birçok çalışmaya ve eğitime katılmaya devam ediyor. Bireysel ve grup koçlukları veriyor, yaratıcılığı geliştirecek akışlar tasarlıyor.

Bir süredir vokal performanslara ve müzikal çalışmalarına ağırlık veren Öykü Aras, 2021 Mart ayında ilk albümü "İçimize Doğru" yu yayımladı. Şarkı yazmaya ve söylemeye, içimizdeki gücü açığa çıkaracak ve paylaşacak alanlar yaratmaya, içimizdeki sesi dinleyecek ve duyacak anlar kurgulamaya devam ediyor.
 

The interdisciplinary works of Öykü Aras focus on emotions, self-discovery, communication with self and the other, similarities in the essence of microcosmos and macrocosmos. The artist, who is highly interested in therapeutic effect of art, reflects it on her productions and thus, presents her world to the viewer from a real and sincere point of view. She imagines to connect with the audience and to transform together in this discovery field.  She wants to look through art, to the things which hold, block or frighten us, to transform them and to be free together. In her productions, she gives importance to the sound, to the breath, to the presence of corporeal and organic. She tries to preserve the accidentality, the magic and the vitality of the moment.

Born in Istanbul in 1992, she studied at Notre Dame de Sion French High School and completed her bachelor and master's degrees mainly in sculpture and performance art in Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne - Rennes, France. She participated and performed in many sound and vocal improvisation workshops and performance camps in Turkey and abroad.


Trained in the fields of Co-Active Coaching and Expressive Arts in Coaching, she continues to participate in many studies and training to develop and deepen body-mind-spirit awareness.
She gives individual and group coaching, designs flows that will improve creativity.

She has been focusing on vocal performances and musical works for a while, released her first album "İçimiz Doğru" in March 2021. She continues to write and sing songs, to create spaces to reveal and share the power within us.

bottom of page