top of page
SANAT VE YARATICILIK KOÇLUĞU
&
ÖZ-KEŞİF ÇALIŞMALARI

Sanatın iyileştirici etkisini üniversite döneminden itibaren deneyimlemeye başlayan ve öz-keşif, öz-yardım konularıyla ilgilenen Öykü Aras, Türkiye'ye döndüğü yıl LMS Stars’ın düzenlediği, eğitim kadrosunda sanat terapisti Dr. Avi Gorenbar’ın da bulunduğu 108 saatlik Dışavurumcu Sanatlarda Koçluk ve sonrasında Elemental V Danışmanlık'tan 104 saatlik ICF Akredite CTI Co-active Koçluk eğitimi aldı. 

Bu süreçte kişisel ve profesyonel anlamda hayatında birçok dönüşüm yaşarken, sanata bakış açısı ve sanatsal üretimi evrildi ve anlamca derinleşti. Yaratıcılığımızla dışavurduğumuz her türlü ifadenin aslında kendimizi anlama, dönüştürme, özgürleştirme yolunda en güçlü araçlardan olduğunu farketti. 

Öz-keşif çalışmaları olarak adlandırdığı, Co-active Koçluk ve Intermodal Dışavurumcu Sanat Koçluğunu harmanladığı seanslarında, kişilerle birebir çalışır ve onlara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan tutar. Bu keşif alanında koçun izlediği yol, doğru sorular sormak, danışanla beraber yürümek ve ona ayna olmaktır. Süreç içinde, getirilen konuyla ilgili farkındalık kazanmak ve hatta adım atmak amaçlanır. 

Öz-keşif çalışmasına katılmak için sanatsal hiçbir beceri gerekmez, kişinin kendini keşfetmeye ve ifade etmeye açık olması yeterlidir. Herhangi bir konuyla ilgili tıkanıklık yaşayan, bunu sanat aracılığıyla dönüştürmek isteyen her alandan, her yaştan ve her meslekten kişilerle çalışılabilir. 

 

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki formdan iletişime geçiniz.

36316746_10157059801842788_3006921443041
EXPRESSIVE ARTS AND CREATIVITY COACHING &
SELF-DISCOVERY WORKS

Healing effects of art, self-discovery and self-help have been the subjects that Öykü Aras was interested and experienced since the university. When she returned to Turkey after her graduation, she got 108 hours of training of Expressive Arts in Coaching, an organization of LMS Stars, where the art therapist Dr. Avi Gorenbar was the executive trainer. Then, she had 104 hours of ICF Accredited CTI Co-Active Coaching from Elemental V Consulting.
In this process, while experiencing many transformations in her personal and professional life, her perspective and artistic production evolved and deepened. In fact, she realized that every expression we manifest with our creativity was one of the most powerful tool of understanding, transforming and liberating ourselves.
In her sessions, that she calls “self-discovery works”; she blends Co-active Coaching and Intermodal Expressive Art Coaching, where she works with people one-to-one and holds a space to express themselves freely.
In this field of discovery, the coach's path is to ask the right questions, walk with the client and mirror them. The aim is to gain awareness and even take steps on the subject.

No artistic skill is required to participate in this work, it is sufficient that one is open to self-discovery and expression.
We can work with people from all ages and profession, who have difficulties on any subject and who want to transform it through art.

To contact and for more information, please use form below.

bottom of page