top of page

   İSİMSİZLER          //


        ANONYMS

İsimsizler adlı kolaj serisi, 2017 senesinde Babi Badalov ile yaptığım atölye çalışmasından doğdu. Hayatı boyunca farklı kültürlerde yaşamış olan, dil, göç ve entegrasyon üzerine işler üreten sanatçının, dil kavramına olan politik ve şiirsel yaklaşımı beni oldukça etkiledi. Azeri olması ve anadillerimizin benzerliği, bizi bir Avrupa ülkesinde ortak meselelerimizi daha kolay paylaşabilmemizi sağladı, empati ve bağ kurduk. Doğduğum ülkeden uzak olsam da, kendi kültürümün yaraları, süregelen toplumsal travmaların ve güncel politikanın beni ve yaratımlarımı ne kadar etkilediğini bir kez daha farkettim. Kendi içimde sorguladığım kültürel entegrasyon, sınır kavramı, beden ve kimlik politikaları Babi’nin açtığı alanla şiirsel ve imgesel hikayelere dönüştü. 

Fantastik-gerçek üstü şekilde bir araya getirilmiş bu imgelerin her biri kendi hikayesinin kahramanı. Yaşamın haksızlıkları, sınırlar, yıkımlar; hayaller, sınırsızlık ve zamansızlıkla aynı karede var oluyor.

The collage series 'Anonyms' was born in 2017 from a workshop I had with Babi Badalov. I have been influenced by his political and poetic approach to the concept of language who has lived in different cultures throughout his life and has been working on language, migration and integration. Being Azeri and the similarity of our native languages ​​enabled us to share our common issues in a European country, we have established empathy and bond.

Although I was away from the country I was born, I once again realized how much the wounds of my own culture, the ongoing social traumas and the current politics have affected me and my creations. The cultural integration, the concept of border, body and identity politics that I have questioned within myself have been transformed into poetic and imaginary stories with the field that Babi created. 

Each of these images, combined in a fantasy-surreal form, is the hero of its own story. Injustices of life, borders, demolitions; exists in the same frame with dreams, boundlessness and timelessness.

bottom of page