top of page

K


A


L
 

I
 

N
 

T
 

I
 

L
 

A
 

R
 


//
 


R
 

E
 

M
 

A
 

I
 

N
 

S

Zaman içinde dönüşen ve içine başka öğeler de davet eden Kalıntılar serisi, her sunumda kendine farklı iletişim olasılıkları ve diyaloglar yaratır. Dünün ve bugünün aynı anda aktığı bir zamandan dışarı taşan bu öğeler, bir anlamda toplumsal hafızanın arkeolojik kalıntılarıdır. Bedensel temsilleri ve izleri üzerlerinde taşıyarak, kırılganlık ve direnç kavramlarını birbirleriyle yüzleştirirler. Bu yüzleşme sonucu ortaya çıkan anlayış ve kabul ediş, ‘öteki’ ile kurulan iletişimi büyütür ve özgürleştirir. Ve “Kalıntılar”, olasılıklar içinde yeniden inşa edilme imkanı bulur.


Transforming in time and inviting other elements within, the series entitled 'Remains' create different possibilities of communication and dialogues in every presentation. Pouring out of a time in which the past and the present flow simultaneously, these elements are, in a sense, the archaeological remains of collective memory. Carrying bodily representations and marks, they bring concepts of fragility and resistance face to face. The understanding and acceptance emerging from this encounter expands the communication with the ‘other’ and liberates it. Thus, “Remains” find the opportunity to be reconstructed within the possibilities.

bottom of page