Kalkan I / Shield I, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series Seramik / Ceramic 26x23x16 cm

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Kalkan I / Shield I, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series Seramik / Ceramic 26x23x16 cm

press to zoom
1/3

Kalkan II / Shield II, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 34x30x22 cm

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Kalkan II / Shield II, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 34x30x22 cm

press to zoom
1/3

İsimsiz / Untitled, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 10x5x4 cm

press to zoom

İsimsiz / Untitled, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 10x5x4 cm

press to zoom
1/1

Prezervatif / Condom, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 25x5x5 cm

press to zoom

Prezervatif / Condom, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 25x5x5 cm

press to zoom
1/1

Ceylan'ın Bacağı / Ceylan's Leg, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 30x13x12 cm

press to zoom

Ceylan'ın Bacağı / Ceylan's Leg, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 30x13x12 cm

press to zoom
1/1

Nü ayak / Nude foot, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 22x9x9 cm

press to zoom

Nü ayak / Nude foot, 2015 Kalıntılar Serisi / Remains Series seramik / ceramic 22x9x9 cm

press to zoom
1/1

K


A


L
 

I
 

N
 

T
 

I
 

L
 

A
 

R
 


//
 


R
 

E
 

M
 

A
 

I
 

N
 

S

Zaman içinde dönüşen ve içine başka öğeler de davet eden Kalıntılar serisi, her sunumda kendine farklı iletişim olasılıkları ve diyaloglar yaratır. Dünün ve bugünün aynı anda aktığı bir zamandan dışarı taşan bu öğeler, bir anlamda toplumsal hafızanın arkeolojik kalıntılarıdır. Bedensel temsilleri ve izleri üzerlerinde taşıyarak, kırılganlık ve direnç kavramlarını birbirleriyle yüzleştirirler. Bu yüzleşme sonucu ortaya çıkan anlayış ve kabul ediş, ‘öteki’ ile kurulan iletişimi büyütür ve özgürleştirir. Ve “Kalıntılar”, olasılıklar içinde yeniden inşa edilme imkanı bulur.


Transforming in time and inviting other elements within, the series entitled 'Remains' create different possibilities of communication and dialogues in every presentation. Pouring out of a time in which the past and the present flow simultaneously, these elements are, in a sense, the archaeological remains of collective memory. Carrying bodily representations and marks, they bring concepts of fragility and resistance face to face. The understanding and acceptance emerging from this encounter expands the communication with the ‘other’ and liberates it. Thus, “Remains” find the opportunity to be reconstructed within the possibilities.