top of page

Bedensel formlardan ilham alarak ürettiğim seramik ses nesneleri farklı şekillerde, farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından aktive edilebilir. Çıkardıkları ses, his ya da anlam, zamana ve duruma göre değişip dönüşebilir. 

Inspired by organic-bodily forms, this ceramic sound object series that I have created can be activated in different ways by different people at different times. Their sound, feeling or meaning can change and evolve according to time and situation.

*Arada Bir Seyyah sergisinden /  From the exhibition In Between Pilgrim
 
OrjinSanat - Space Debris, Istanbul, Turkey
Küratör / Curator: Seyhan Musaoğlu
Fotoğraf / Photograph: Berkay Musaoğlu

bottom of page