Seyyah / Pilgrim, 2019 yerleştirme / installation seramik ve cam ses nesneleri, kumaş / ceramic and glass sound objects, fabric

press to zoom

Seyyah / Pilgrim, 2019 yerleştirme / installation seramik ve cam ses nesneleri, kumaş / ceramic and glass sound objects, fabric

press to zoom
1/1

Elegant Hayvan / Elegant Animal, 2017  seramik / ceramic, ses nesnesi / sound object

press to zoom

Elegant Hayvan / Elegant Animal, 2017  seramik / ceramic, ses nesnesi / sound object

press to zoom
1/1

Top / Ball, 2019 seramik / ceramic, ses nesnesi / sound object

press to zoom

Top / Ball, 2019 seramik / ceramic, ses nesnesi / sound object

press to zoom
1/1

Konik Top / Conical Ball, 2019 seramik / ceramic, ses nesnesi / sound object

press to zoom

Konik Top / Conical Ball, 2019 seramik / ceramic, ses nesnesi / sound object

press to zoom
1/1

Onicorne, 2017 cam / glass 45x15x16 cm

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Onicorne, 2017 cam / glass 45x15x16 cm

press to zoom
1/3

Küçük Ocarina / Small Ocarina, 2017 seramik / ceramic, ses nesnesi / sound object

press to zoom

Küçük Ocarina / Small Ocarina, 2017 seramik / ceramic, ses nesnesi / sound object

press to zoom
1/1

Onicornes, 2017 cam / glass 7x7-10 cm

press to zoom

press to zoom

Onicornes, 2017 cam / glass 7x7-10 cm

press to zoom
1/2

Bedensel formlardan ilham alarak ürettiğim seramik ses nesneleri farklı şekillerde, farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından aktive edilebilir. Çıkardıkları ses, his ya da anlam, zamana ve duruma göre değişip dönüşebilir. 

Inspired by organic-bodily forms, this ceramic sound object series that I have created can be activated in different ways by different people at different times. Their sound, feeling or meaning can change and evolve according to time and situation.

*Arada Bir Seyyah sergisinden /  From the exhibition In Between Pilgrim
 
OrjinSanat - Space Debris, Istanbul, Turkey
Küratör / Curator: Seyhan Musaoğlu
Fotoğraf / Photograph: Berkay Musaoğlu